Ik zie een maatschappij voor me, waarin mensen vanuit hun eigen unieke kracht in balans zijn met zichzelf en met hun omgeving. Mijn bijdrage hierin is dat ik mensen mag faciliteren en begeleiden in hun groei, om zich zowel persoonlijk als professioneel in deze richting te mogen ontwikkelen, zodat ze een positieve verandering in hun leven mogen ervaren. Dit doe ik voornamelijk door mensen zich bewust te maken van hun onbewuste processen en gedrag, zodat ze door bewuste keuzes te maken meer grip op hun leven krijgen.

Mijn werkwijze

Iedere hulpvraag is uniek en daarmee ook de wijze waarop de begeleiding zal worden ingericht. Dit is iets wat wij gezamenlijk zullen doen. Er is echter wel een algemene indruk te geven over het verloop van een gemiddeld begeleidingstraject. Een gemiddeld coachtraject duurt tussen de 3 en 6 maanden en kent 5 tot 8 gesprekken van 1 uur die eens in de 2-3 weken plaatsvinden. Voor een gecombineerd coach/counseling traject moet je rekening houden met 8 tot 12 gesprekken en een doorlooptijd van 6 tot 9 maanden. De sessies vinden plaats bij CurioMento in Harderwijk (voor Persoonlijke Ontwikkeling) of op locatie (voor Professionele Ontwikkeling). In overleg kan hier uiteraard van worden afgeweken.

 

Verkennen

De eerste afspraak is een kennismakingsgesprek en dient om elkaar te leren kennen en de hulpvraag te verkennen. In de volgende sessie wordt de hulpvraag verder onderzocht en uitgewerkt, op basis waarvan een begeleidingsplan met concrete doelen kan worden opgesteld. In de sessies die volgen vinden inhoudelijke verdiepingen op de hulpvraag plaats, worden levensvaardigheden aangeleerd, oefeningen gedaan en waar nodig interventies toegepast. Afhankelijk van de situatie worden door jou reflectieverslagen en/of huiswerk gemaakt, waarin je reflecteert op de laatste sessie (wat heb ik ontdekt of geleerd ten opzichte van de hulpvraag, waarin ben ik gegroeid, wat ga ik doen).

Ontwikkelen

Als gevolg van de vele cursussen, trainingen en opleidingen die ik heb mogen volgen, heb ik een breed scala aan kennis en ervaring opgebouwd, waarmee ik mijn gereedschapskist rijkelijk heb kunnen vullen. Ik werk met name vanuit het gedachtengoed en de principes van Groundwork. Tijdens mijn opleidingen aan de Groundwork Academy zijn diverse begeleidings- en behandeltechnieken aangeleerd, welke ik graag toepas. Qua werkwijze ben ik voorstander van een gestructreerde en doelgerichte aanpak (concrete hulpvraag en doelen bepalen wij gezamenlijk tijdens de intake sessie).

Groeien

Vanuit een veilige en oordeelloze setting, werk ik graag in verbinding met God, mijzelf en de ander samen. Gebruik makend van mijn kennis, ervaring, persoonlijke ontwikkeling en humor daag ik anderen uit met hun eigen ontwikkeling aan de slag te gaan. Waar mogelijk ben ik uitnodigend/verleidend en waar nodig directief/provocatief in mijn begeleiding. Daarbij schroom ik niet mijn eigen kwetsbaarheid te laten zien en anderen uit te nodigen hier ook stappen in te zetten, om zo hun persoonlijke doelen te kunnen bereiken.

De ontwikkeldoelen kunnen zich zowel op persoonlijk als op professioneel vlak bevinden. Op het moment dat het om professionele ontwikkeldoelen gaat, zal de begeleiding altijd worden ingestoken op een combinatie van persoonlijke én professionele ontwikkeling.
Dit omdat jouw karakter en identiteit van grote invloed zijn op de wijze waarop jij je ook als professional kunt ontwikkelen.
Er zijn een viertal belangrijke (onderliggende) ontwikkeldoelen waar wij in ieder geval aandacht aan zullen besteden:

KEUZEVRIJHEID

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen keuzes. Wij ervaren echter niet altijd de vrijheid om onze eigen keuzes te kunnen maken en soms komen wij erachter dat wij, bewust of onbewust, de verkeerde keuzes maken. Samen zullen wij werken aan jouw keuzevrijheid op gebieden die voor jou belangrijk zijn.

Relaties

Mensen zijn relationele wezens. Wij zijn gemaakt om in verbinding te staan met God, met onszelf, met onze naasten en met de wereld waarin wij leven. Samen zullen wij werken aan meer verbinding met jezelf, waardoor je in staat zult zijn betekenisvolle relaties met anderen aan te gaan.

Balans

Veel mensen ervaren (een gevoel van) onrust of gejaagdheid, maar kunnen niet goed plaatsen waar dat vandaan komt. Vaak wordt dan gesproken over “onbalans”, zonder te weten hoe dit op te lossen. Samen gaan we aan het werk om de onbalans in jouw leven te achterhalen, waardoor je gerichte stappen kunt zetten om meer balans in je leven te ervaren.

zingeving

Wat is de zin van het leven, wat is mijn roeping, mijn doel… Zo maar wat vragen die vroeg of laat op jouw pad zullen komen. Trage vragen waar geen snel antwoord op mogelijk is. Samen gaan wij op zoek naar de zin van jouw leven, jouw roeping, jouw persoonlijke doel, zodat je de regie over jouw leven weer terug kunt pakken.

Contact formulier

Als je geïnspireerd bent geraakt door mijn verhaal en het gevoel hebt dat mijn begeleiding jou kan helpen jouw doelen te bereiken, voe je dan vrij om contact met mij op te nemen. We kunnen dan samen bekijken wat daarin mogelijk en helpend is voor jou.

CurioMento

Krommekamp 83

3848 CB  HARDERWIJK

Kamer van Koophandel handelsregister (KvK): 84802669
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG): 9848 

Copyright © 2024 CurioMento All Rights Reserved.