Vanuit een sterke identiteit bewuste keuzes kunnen maken

De weg naar keuzevrijheid in gedrag

Jezelf ontwikkelen doe je niet alleen. Je hebt anderen nodig om inzicht te krijgen in jouw blinde vlekken, dat wat voor jou niet zichtbaar is maar voor anderen wel. Daarnaast helpt het om gebruik te kunnen maken van de kennis en ervaring van anderen, om een persoonlijk ontwikkelproces te doorlopen. Uiteraard kun je daarbij gebruik maken van de mensen in jouw directe omgeving, zoals familie en vrienden, maar soms heb je behoefte aan een onafhankelijke en professionele sparring partner met de juiste kennis en ervaring. Graag loop ik daarom een tijdje met je op, om zo richting te geven aan een duurzaam persoonlijk ontwikkelproces. Zo zorgen wij er samen voor dat je sterk, gezond, vitaal en veerkrachtig wordt en blijft.

Iets voor jou?

Vroeg of laat krijgen wij allemaal wel eens te maken met situaties in ons leven waarin het allemaal wat tegenzit. Momenten waarop het ons niet lukt om onze persoonlijke doelen te realiseren, of momenten waarop wij tegen vage klachten aanlopen. Dat zijn vaak de momenten waarin wij psychisch en vaak ook fysiek onder druk staan, met grote gevolgen voor ons (gevoel van) welzijn en onze relaties.

De gevolgen kunnen dus zeer divers zijn, maar vaak ervaren wij symptomen als stress, moeheid, lusteloosheid, passiviteit, verminderde concentratie en een onlogische (soms zelfs destructieve) gedachtengang. We voelen ons leeg, weten niet wie we zijn en wat we willen, hebben moeite grenzen te stellen of kunnen moeilijk tot besluiten komen.

Dat zijn de momenten waarop het fijn is om mentale ondersteuning te krijgen bij het realiseren van persoonlijke doelen of de omgang met dit soort uitdagingen. Dat is precies het type ondersteuning die ik je wil bieden. Samen gaan we op ontdekkingsreis naar de onderliggende problematiek en begeleid ik je bij het zetten van stappen in de juiste richting.

Besluiteloosheid

Vage klachten (moe, lusteloos, etc.)

Spanning in relaties

Spanning tussen hoofd (ratio) en hart (gevoel)

Wat levert het op?

Met de juiste begeleiding en ondersteuning in jouw persoonlijke ontwikkeling, zul je belangrijke kennis opdoen en inzicht verwerven in jouw eigen identiteit en jouw gedrag. Als gevolg hiervan ben je beter in staat je persoonlijke ontwikkeling te sturen, met probleemgebieden om te gaan en gezonde relaties aan te gaan met jezelf, je naasten en je omgeving.

Door te werken aan je eigen groei, word je je meer bewust van jouw lijf, jouw gevoelens en jouw onderliggende verlangens. Op basis daarvan zul je beter in staat zijn grenzen te stellen en (andere) keuzes te maken. Ook zul je diepere en betekenisvollere relaties met anderen op kunnen bouwen.

Omdat de oorzaken van jouw uitdagingen helder zijn geworden, zul je ook beter in staat zijn de onderliggende patronen te veranderen of op te lossen. Afhankelijk van de begeleidingsvorm die je kiest, zul je huidige vragen beter kunnen begrijpen in het licht van het verleden.

Mentaal zul je meer rust en minder stress ervaren, wat ook jouw fysieke gesteldheid en relaties ten goede zal komen. Je zult ook leren om jouw lichaam en geest goed te verzorgen. Zodoende zul je meer en meer betekenis kunnen vinden in je leven, wat jouw algehele gevoel van welzijn zeker ten goede zal komen.

Sterke identiteit

Gevoel van balans

Keuzevrijheid

Gezonde relaties

Begeleiding bij Persoonlijke Ontwikkeling

Omdat iedere persoon anders is en anders leert, zijn er diverse begeleidingsvormen als het gaat om Persoonlijke Ontwikkeling. Iedere vorm van begeleiding is in meer of mindere mate gericht op het vergroten van bewustwording, het verkrijgen van inzicht en het komen tot het ondernemen van zinvolle actie (zelfsturing).

Omdat leren vooral bestaat uit oefenen, zal dit een belangrijk onderdeel vormen van de begeleiding. Tijdens de ontmoetingen zal uitgebreid worden gereflecteerd op het eigen handelen en de gevolgen ervan in relatie tot de gestelde doelen. Je gaat nieuwe strategieën ontwikkelen om toekomstige situaties anders aan te pakken.

Reguliere Coaching

Deze begeleidingsvorm is laagdrempelig en kortdurend. Het is een toekomstgerichte begeleidingsvorm, waarin de realisatie van één specifiek doel / probleemgebied wordt beoogd. Tijdens de begeleiding wordt je door gerichte en open vragen geholpen zelf de oplossing voor jouw vraagstuk te vinden, om dat vervolgens om te zetten in concrete actie richting dat doel.

Integratieve Coaching

Deze vorm van begeleiding is gericht op het ervaren van een positief veranderproces bij meerdere (al dan niet samenhangende) doelen / probleemgebieden. De coaching draait in dit geval meer rond specifieke aspecten van persoonlijke ontwikkeling, zoals gedrag, attitudes, waarden en motivatie. Ook is er aandacht voor hoe jij jezelf verhoudt tot anderen en de wereld om jou heen.

Integratieve Coaching -en Counseling

Dit is de meest intensieve begeleidingsvorm, die zich niet alleen richt op de toekomst, maar ook op onderliggende patronen (“de binnenwereld”). Om toekomstige doelen te bereiken of een specifiek probleemgebied aan te pakken gaan we onderzoeken waar het probleemgebied, zoals ervaren in het hier en nu, in het verleden is ontstaan. Op basis daarvan gaan we vervolgens samen op zoek naar de juiste antwoorden, die vaak al in jezelf liggen opgeslagen.

WERKWIJZE

Sessie 1

KENNISMAKING EN INTAKE

Tijdens deze sessie leren wij elkaar kennen en kunnen wij ontdekken of er een “klik” is. Tevens worden de aanpak en voorwaarden toegelicht en doorgesproken. Ook verkennen wij de hulpvraag en kunnen eventuele contra indicaties (redenen om het traject niet aan te gaan) worden geïdentificeerd. Het doel is dat zowel cliënt als begeleider zich veilig voelen bij elkaar en dat er heldere afspraken zijn om het traject met elkaar in te gaan.

Sessie 2-3

VERDIEPING EN BEGELEIDINGSPLAN

Tijdens deze sessies wordt de hulpvraag verder onderzocht en in één pakkende zin door de cliënt verwoord. Het wordt duidelijk wat er gebeurt als de hulpvraag niet wordt opgepakt en wat het de cliënt oplevert als hij/zij hier wel mee aan de slag gaat.

Verder wordt er op basis van de hulpvraag en de in de sessies uitgewisselde informatie een begeleidingsplan opgesteld. Dit begeleidingsplan met concrete doelen ten opzichte van de hulpvraag vormt de basis voor het vervolgtraject.

Sessie 4

EVALUATIE EN VERVOLG

Tijdens deze sessie wordt gezamenlijk gereflecteerd de aanpak en het verloop van de eerdere sessies. Waar nodig worden nadere afspraken gemaakt over het proces, de aanpak of inhoudelijke begeleiding.

Sessie 5-7

VERDIEPING EN VERWERKING

Op basis van het begeleidingsplan vinden tijdens deze sessies inhoudelijke verdiepingen op de hulpvraag plaats, worden levensvaardigheden aangeleerd, oefeningen gedaan en waar nodig behandeltechnieken en interventies toegepast.

Sessie 8

EVALUATIE EN BESLUITVORMING VERVOLG

Tijdens deze sessie wordt gezamenlijk gereflecteerd de aanpak en het verloop van de eerdere sessies. Waar nodig worden nadere afspraken gemaakt over het proces, de aanpak of inhoudelijke begeleiding. Ook wordt een besluit genomen over het al dan niet voortzetten van het traject.

Sessie 9-11

VERDIEPING EN VERWERKING

Op basis van het begeleidingsplan vinden tijdens deze sessies inhoudelijke verdiepingen op de hulpvraag plaats, worden levensvaardigheden aangeleerd, oefeningen gedaan en waar nodig behandeltechnieken en interventies toegepast.

Sessie 12

EINDEVALUATIE EN AFRONDING

Tijdens deze sessie wordt gezamenlijk gereflecteerd de aanpak en het verloop van de eerdere sessies. Waar nodig worden nadere afspraken gemaakt over het proces, de aanpak of inhoudelijke begeleiding. Ook wordt een besluit genomen over het al dan niet voortzetten van het traject.

REGULIERE COACHING

 • Toekomstgericht
 • Eenvoudige hulpvraag
 • Focus op een aandachtsgebied
 • Gericht op een specifiek doel

INTEGRATIEVE COACHING

 • Toekomstgericht
 • Reguliere hulpvraag
 • Combinatie van aandachtsgebieden
 • Gericht op een positief veranderingsproces

INTEGRATIEVE COACHING -EN COUNSELING

 • Aandacht voor verleden en toekomst
 • Uitgebreide hulpvraag
 • Combinatie van aandachtsgebieden
 • Gericht op onderliggende oorzaken en patronen

Een reguliere sessie bestaat uit anderhalf uur, bestaande uit een gesprek van een uur en een half uur voorbereiding en verwerking. In overleg kan het gesprek worden uitgebreid met blokken van een kwartier. Het standaard tarief voor particulieren is vastgesteld op €95 per uur. In de regel valt deze begeleidingsvorm buiten het vergoedingenbeleid van zorgverzekeraars. Een gereduceerd tarief is mogelijk indien de omstandigheden daar om vragen, dit bespreken wij tijdens het kennismaking -en intakegesprek. De gesprekken vinden normaliter om de twee tot drie weken plaats, in de praktijk van CurioMento.
Het eindgesprek met evaluatie vindt minimaal drie tot maximaal zes maanden na de laatste inhoudelijke sessie plaats.

"Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen, mensen ook. Bedankt voor de ruimte die je gaf door écht naar mij te kijken. Het geeft mij weer de ruimte om nieuwe, andere keuzes te maken. Ik vind je zeer bekwaam in het coachen en doorgronden en hoop dat veel mensen mogen groeien door jouw talenten."

Maria

"Je bent een 'gentle' coach die mensen op een warme en veilige manier kan scherpen om stappen te nemen in hun proces! Je hebt het nodige werk verricht in jezelf om die veilige plek voor anderen te kunnen zijn. Cliënten hebben geluk met jou als coach: je bent stevig, krachtig en tegelijk zorgvuldig en zacht. En je straalt plezier uit om dat te kunnen doen!"

Joost

"De eerste engel die ik heb ontmoet ben jij. Wat ben jij een mooi mens. Raak dat nooit kwijt."

Daniëlle

"Bedankt voor wat je bracht, je sensitiviteit en wie je bent…"

Sophie

"Bedankt voor de tijd en energie die je hebt gegeven om samen met mij te kijken hoe ik eruit kon komen. Je bent er echt voor mij geweest. Zoals ik je mocht leren kennen, kan ik ook echt zeggen dat je een bijzondere en warme man bent die echt geeft om mij."

Gerrit

"Dank je wel voor wie jij bent en alle mooie gesprekken die je ook met mij hebt gehad."

Ymke

Contact formulier

Als je geïnspireerd bent geraakt door mijn verhaal en het gevoel hebt dat mijn begeleiding jou kan helpen jouw doelen te bereiken, voe je dan vrij om contact met mij op te nemen. We kunnen dan samen bekijken wat daarin mogelijk en helpend is voor jou.

CurioMento

Krommekamp 83

3848 CB  HARDERWIJK

Kamer van Koophandel handelsregister (KvK): 84802669
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG): 9848 

Copyright © 2024 CurioMento All Rights Reserved.